Silné stránky našej Stránky

Na stránke nájde klient dôležité a užitočné informácie, ktoré mu pomôžu využiť výživu a prírodnú/domácu liečbu na podporu liečby svojej diagnózy či zdravotných problémov, ktoré už má diagnostikované. Stránka nie je určená na „samodiagnostiku“ a zásadne ponúka iba také informácie, ktoré sú potvrdené vedecky alebo spoľahlivo empiricky.

Celá stránka je naviazaná na publikačnú činnosť MUDr. Igora Bukovského, PhD. (vyše 900 tisíc predaných kníh v ČR a SR) a umožňuje veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na nové informácie zo sveta výskumu zdravia.

Odporúčané produkty a služby musia spĺňať naše prísne kritériá a odporúčame len tie, ktoré sami používame alebo by sme používali, či odporučili svojim rodinným príslušníkom.

Základné členenie obsahu zahŕňa

  • Diagnózy
  • Podpora liečby
  • Produkty a služby

Abecedne usporiadané diagnozy

V sekcii „Diagnózy“ sa návštevník ľahko zorientuje podľa abecedne usporiadaných diagnóz a diagnostických jednotiek. Zvolí si svoju diagnózu a dostáva sa k obsahu, ktorý mu odporučí

  1. konkrétnu úpravu stravy – vrátane preklikov na odporúčané produkt
  2. výživové doplnky – vrátane preklikov na odporúčané produkty
  3. vhodné potraviny, nápoje a pod.
  4. úpravu životosprávy – vrátane preklikov na odporúčané služby

Podpora liečby

V sekcií „Podpora liečby“ sa návštevník opäť ľahko orientuje podľa abecedne usporiadaných textov o jednotlivých odporúčaných (alebo, naopak, neodporúčaných!) potravinách, bylinkách, koreninách, derivátoch potravín, doplnkoch stravy, nápojoch a pod. (V tejto sekcii sa nenechádzajú konkrétne produkty – napríklad „Drvené ľanové semeno dmBio“, ale základné informácie – napríklad „Ľanové semeno“.)

Klient sa tu dočíta o ich biologických a liečebných účinkoch, prípadnom dávkovaní, kontraindikáciach a interakciach.

Súčasne dostáva formou prekliku infomáciu o konkrétnych produktoch, ktoré odporúča AKV – Ambulancia klinickej výživy svojim klientom a čitateľom.

Produkty a služby

V sekcii „Produkty a služby“ nájde návštevník všetky konkrétne odporúčané produkty a služby usporiadané tématicky aj abecedne.

Každý produkt alebo služba má svoju samostatnú stránku s obrázkom a príslušným textom, ktorý zahŕňa 1) naše osobné odporúčanie a 2) informácie o:

  • zložení
  • účinkoch
  • dostupnosti

Súčasne sa pri každom produkte návštevníkovi zobrazia prekliky na využitie konkrétneho produktu alebo služby pri jednotlivých diagnózach alebo zdravotných ťažkostiach.

Sme presvedčení, že táto forma prezentácie pre návštevníkov stránky „AKV Encyklopédia výživy a prírodnej leičby“ je nielen zrozumiteľná a veľmi aktuálna, ale aj marketingovo efektívna.